Deuteronomium: één God, één plaats, één doel

Deuteronomium: een boek met allerlei voorschriften die op het eerste gezicht irrelevant, hard of onbegrijpelijk zijn. Wat betekent zo’n boek voor lezers uit een heel andere tijd, cultuur en situatie? Wat is de boodschap van Deuteronomium voor christenen vandaag?

Binnen het Oude Testament is Deuteronomium een fundamenteel boek. Het vormt de afsluiting van de eerste vijf bijbelboeken, zoals duidelijk wordt uit de dood van Mozes aan het slot. Tegelijk legt het een fundament voor Israëls leven in Kanaän. Daar zijn de wetten in het boek voor bedoeld. Theologische lijnen uit het hele Oude Testament komen hier samen.

In deze les gaat dr. Arie Versluis in op de achtergrond, inhoud en relevantie van Deuteronomium.

Voorbereiding

Lees het boek Deuteronomium in z’n geheel door.

Ter verdieping

  • Ausloos, H., ‘Deuteronomium’, in: J.P. Fokkelman & W.J.C. Weren (eds.), De Bijbel literair. Opbouw en gedachtegang van de bijbelse geschriften en hun onderlinge relaties (Zoeter­meer: Meinema 2003) 117-132.
  • Talstra, E., ‘Deuteronomium’, in: K. Spronk & A.L.H.M. van Wieringen (red.), De Bijbel theologisch. Hoofdlijnen en thema’s (Zoetermeer: Meinema 2011) 51-63.
  • Versluis, A., Geen verbond, geen genade. Analyse en evaluatie van het gebod om de Kanaänieten uit te roeien (Deuteronomium 7) (Zoetermeer: Boekencentrum Academic, 2012).

Terug naar: 66 boeken, 1 Bijbel > Deuteronomium