Dienstbaarheid en leiderschap – de kern

In deze les vat Joost Smit de kernboodschap van praktijkveld 6 ‘Dienstbaarheid en leiderschap’ van Kerk2030 samen. Je krijgt de opdracht om samen bouwstenen te formuleren om concreet met dit praktijkveld in jouw gemeente aan de slag te gaan.

Hoe geef je leiding in de kerk van Christus? Hebben we wel behoefte aan mensen die voor ons uitmaken wat gedaan moet worden? We hebben toch allemaal de Geest ontvangen? Leidinggeven heeft allereerst te maken met de plek die God jou geeft. Hoe kan je daar goed van invloed zijn?

Geef altijd leiding in de stijl van Jezus, dienend. Dienend leiden richt zich altijd op de eer van God en de bloei van de naaste. Daar zijn drie dingen voor nodig: De wijsheid om te zien wat nodig is, de gaven om er iets mee te doen, en de moed om het ook echt op te pakken. Help anderen om de weg van Jezus te vinden.

1. Beluister de video van Joost Smit bovenaan deze pagina.
2. Formuleer concrete bouwstenen om persoonlijk en als gemeente invulling te geven aan de roeping om dienstbaar leiding te geven, in de stijl van Jezus, gericht op de eer van God en de bloei van de mensen om je heen.

Terug naar: Geloven doe je samen > Praktijkveld 6: Dienstbaarheid en leiderschap