Dietrich Bonhoeffer (1906-1945). Een leven lang handelen en denken in en naast de kerk

Op 9 april 2015 was het 70 jaar geleden dat de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer op 39-jarige leeftijd werd omgebracht vanwege zijn rol in de Duitse verzetsbeweging. In de gevangenis – en ook al vóór die tijd – dacht hij na over hoe de kerk eruit zou zien na de oorlog. Bonhoeffers gedachten daarover zijn aan het begin van de 21e eeuw nog altijd prikkelend.

Het eerste deel van dit college gaat over het leven van Bonhoeffer – hoe hij geboeid raakte door de kerk, meevocht in een strijd om de kerk en vervolgens toch ook aan de rand van de kerk belandde. Het tweede deel zet Edward van ’t Slot een aantal van Bonhoeffers nog altijd relevante gedachten over de kerk op een rij.

Ter verdieping

  • D. Bonhoeffer, Een thematisch dagboek, samengesteld door G. Dekker (Zoetermeer, 2e druk)
  • W. Veen, Een stap verder dan de kerk (Gorinchem 2000)
  • D. Bonhoeffer, Aanzetten voor een ethiek, vertaald en van inleidingen voorzien door G.C. den Hertog en W. Veen (Zoetermeer 2012)

Presentatie