De dominee in stad en dorp: Bettelies Westerbeek en Matthijs Schuurman

In deze eerste aflevering van Domineesland gaan we specifiek in op het verschil tussen dorp en stad. Wat is eigenlijk het verschil tussen dominee zijn in een stad en dominee zijn in een dorp? Vragen deze verschillende contexten om verschillende soorten invullingen van dominee-zijn?

Elsbeth Gruteke gaat erover in gesprek met pionier en wijkpastor Bettelies Westerbeek uit Den Haag en dorpsdominee Matthijs Schuurman uit Oldebroek. Wat zijn hun ervaringen en ambtsopvattingen en hoe geven zij vorm aan hun rol in de kerk en in de samenleving?

Domineesland is een driedelige podcast over de rol van de dominee. In de afgelopen decennia is er een hoop veranderd op het gebied van religie en kerk. Steeds minder mensen gaan naar de kerk of zijn bekend met het christelijke verhaal. Wat doet dit met dominees? Veranderen zij mee? Heeft dominee-zijn eigenlijk wel toekomst? En hoe dan? En wat betekenen al deze veranderingen voor de theologische opleidingen?

Colofon

De Podcastserie Domineesland is een initiatief van het NIFERT, The Netherlands Institute for Evangelical and Reformation Theology. Een netwerk van diverse theologische instellingen en kerkelijke organisaties om thema’s die spelen in kerk en samenleving verder te doordenken en te verdiepen. Deze serie podcasts over ontwikkelingen in domineesland vormt de opmaat tot onder meer een expertmeeting met vertegenwoordigers van diverse kerkgenootschappen, academici en mensen uit de praktijk, en een cursus. Voor meer informatie: ga naar www.nifert.nl.

De productie van deze podcasts is in handen van Weetwatjegelooft.nl.

Terug naar: Podcast Domineesland