De dominee als vertegenwoordiger van God: Marleen Blootens en Arjen ten Brinke

In deze tweede aflevering van Domineesland gaan we specifiek in op de sacramentele rol van de dominee. Is dominee zijn gewoon een beroep? Een functie in de kerk? Of is het meer, en vertegenwoordigt een dominee ook God op een bijzondere manier? En hoe werkt dat dan in onze tijd?

Zegt een sacramenteel ambt nog wel iets in een seculiere cultuur als de onze? Is het goed als dominees in een tijd van verplatting weer tot uitdrukking brengen dat zij namens God optreden? n deze eerste aflevering van Domineesland gaan we specifiek in op het verschil tussen dorp en stad. Wat is eigenlijk het verschil tussen dominee zijn in een stad en dominee zijn in een dorp? Vragen deze verschillende contexten om verschillende soorten invullingen van dominee-zijn?

Elsbeth Gruteke gaat erover in gesprek met de Rotterdam-Overschiese wijkpredikant Marleen Blootens en Arjen ten Brinke, voorganger bij Mozaiek033 in Amersfoort. Hoe geven zij hun rol in kerk en samenleving vorm en merken of vinden zij dat hun rol meer met zich meebrengt dan het uitvoeren van een aantal taken?

Domineesland is een driedelige podcast over de rol van de dominee. In de afgelopen decennia is er een hoop veranderd op het gebied van religie en kerk. Steeds minder mensen gaan naar de kerk of zijn bekend met het christelijke verhaal. Wat doet dit met dominees? Veranderen zij mee? Heeft dominee-zijn eigenlijk wel toekomst? En hoe dan? En wat betekenen al deze veranderingen voor de theologische opleidingen?

Colofon

De Podcastserie Domineesland is een initiatief van het NIFERT, The Netherlands Institute for Evangelical and Reformation Theology. Een netwerk van diverse theologische instellingen en kerkelijke organisaties om thema’s die spelen in kerk en samenleving verder te doordenken en te verdiepen. Deze serie podcasts over ontwikkelingen in domineesland vormt de opmaat tot onder meer een expertmeeting met vertegenwoordigers van diverse kerkgenootschappen, academici en mensen uit de praktijk, en een cursus. Voor meer informatie: ga naar www.nifert.nl.

De productie van deze podcasts is in handen van Weetwatjegelooft.nl.

Terug naar: Podcast Domineesland