Doodsangst en doodsverlangen in de cantates van Bach

In dit college laat dr. A. van der Dussen zien en horen hoezeer en prominent de dood vervlochten is met Bachs leven en werk.

Aan de hand van de cantate O Ewigkeit, du Donnerwort (BWV 60) toont Van der Dussen aan hoe intens de thema’s dood en doodstrijd voor Bach geweest moeten zijn en hij verbindt Bachs teksten over de dood en het sterven met de theologie van Luther en Bonhoeffer.

Sterven in Bijbels licht
De cursus Sterven in Bijbels licht – bestaande uit zeven videolessen – is opgenomen tijdens de gelijknamige TUA-themadag op 7 november 2015. Een ernstig en actueel onderwerp dat daarnaast ook veelbelovende perspectieven opent. Deze cursus wil de bezinning op aspecten rondom het sterven stimuleren. De teksten van de colleges zijn gepubliceerd in de reeks Apeldoornse Studies.

Terug naar: Sterven in Bijbels licht