De straffende God van het Oude Testament (4)

In het Oude Testament gebeurt het meerdere malen dat een heel volk gestraft wordt vanwege de daden van enkele individuen. Dat conflicteert met ons individualistisch denken. ‘Waarom straft God zo buitensporig? Waarom collectief?’ ‘Is God zoals wij Hem leren kennen in het Oude Testament,  goed en betrouwbaar?’

Christenen geloven dat de God die zij kennen uit het Oude Testament zich in Christus definitief geopenbaard heeft. Het verlossend werk van Christus lijkt een tegengestelde beweging. Eén man brengt verlossing voor de mensheid, vele volken en daarmee voor het individu.

Wat is er vanuit Christus te zeggen over Gods straf en over het collectieve karakter daarvan?

Terug naar: De God van het Oude Testament > De straffende God van het Oude Testament