Dr. Arnold Huijgen: Vervagende normen, onoverbrugbare verschillen? (4/7)

‘Het sola scriptura vraagt van ons de cultuurverschillen tussen onze tijd en die van de Bijbel zo goed mogelijk in rekening te brengen’ zegt de een. ‘Maar dan is het sola scriptura feitelijk opgegeven!’ reageert een ander.

De gereformeerde gezindte lijkt in toenemende mate verdeeld over de betekenis en toepassing van het centrale principe van de Reformatie dat de Schrift de enige bron en norm voor leer en leven is. Wat is er feitelijk aan de hand? Is er werkelijk sprake van vervagende normen en onoverbrugbare verschillen? Moeten we terug of kunnen we samen vooruit? Maar hoe dan? Verbindt het sola scriptura kerken van gereformeerd belijden nog wel of spreken we dezelfde taal niet meer?

Permanente Educatie Predikanten van de TU Kampen organiseerde op 11 en 12 juni samen met de Groninger leerstoel ‘Gereformeerde godgeleerdheid: bronnen, ontwikkeling en context’ vanwege de Gereformeerde Bond in de PKN en de onderzoeksgroep Biblical Exegesis and Sytematic Theology (BEST; TU Apeldoorn en TU Kampen) een conferentie in twee delen over deze thematiek.

Tijdens het eerste deel van de conferentie vond er een ontmoeting en discussie plaats tussen zes theologen uit vijf kerken: Prof. dr. Henk van den Belt (PKN), dr. Hans Burger (GKV), prof. dr. Jaap Dekker (NGK), dr. Arnold Huijgen (CGK), dr. Piet de Vries (HHK), dr. Maarten Wisse (PKN). Elk van hen zette zijn standpunt vanuit eigen expertise en invalshoek uiteen. Overeenkomsten en verschillen kwamen zo in beeld. Zowel allerlei historische, systematisch-theologische, exegetische en ethische aspecten als de praktische en kerkelijke consequenties kregen aandacht.

In de module ‘Vervagende normen, onoverbrugbare verschillen?’ komen zes genoemde theologen aan het woord in een kort statement en een uitvoerige forumdiscusse.

Terug naar: Sola Scriptura > Vervagende normen, onoverbrugbare verschillen?