Drie lessen voor dienend leiderschap

Wat zijn nu drie lessen waarmee iedereen aan de slag kan? Joost Smit wijst er in deze video op dat leiden en dienen allereerst hebben te maken met ‘zijn op je plek’.

Vervolgens is het nodig om de ‘reis naar binnen’ te maken voordat je ‘naar buiten’ gaat om dienend leiding te geven. Als derde les geeft Joost mee dat leidinggeven alles te maken heeft met het oefenen in het stellen van de goede vragen.

1. Beluister de video van Joost Smit bovenaan deze pagina.
2. Welke lessen neem je mee uit het onderwijs van Joost Smit? Ga met elkaar in gesprek over: a. Zijn op de plek waar je bent. b. De reis naar binnen maken. c. Oefenen in vragen stellen.

Terug naar: Geloven doe je samen > Praktijkveld 6: Dienstbaarheid en leiderschap