Dubbel denken

Christelijke ethiek is reflectie op het door Jezus Christus geheiligde leven. Daarin verschilt christelijke ethiek van andere vormen van ethiek. Tegelijk wil christelijke ethiek bijdragen leveren aan het algemene ethische debat in de samenleving.

Om aan deze dubbele taak recht te doen ontwikkelde de in 2013 overleden ethicus Gerrit de Kruijf het begrip ‘dubbel denken’. Hij ontleende het aan de leer van de twee steden van kerkvader Augustinus en paste het toe in de context van de moderne democratie.

Hoe kun je enerzijds recht doen aan de eigen christelijke levensovertuiging en anderzijds overtuigend bijdragen aan een debat waarin de geloofstaal niet gesproken en begrepen wordt? Waar liggen de mogelijkheden? Waar de grenzen?

Deze kwestie zal worden geïllustreerd aan de hand van het euthanasiedebat.

Bij de start van AKZ+ werden studiebijeenkomsten live gestreamd. Zo ook de video die u hier kunt bekijken. De opname- en montagekwaliteit van deze video voldoet niet aan de eisen die we momenteel voor AKZ+ Weetwatjegelooft.nl hanteren. Het is onze intentie een aantal minder goede opnames de komende jaren te vervangen door nieuwe video’s. Echter, zolang deze nieuwe opnames nog niet zijn gerealiseerd bieden we u de oude toch aan, als extra service. We zijn ons bewust van de slechte opnamekwaliteit, maar willen u de inhoud niet onthouden.

Terug naar: Ethiek: meer dan regels