Het verbeteren van samenwerking

Ethiek en economie – Lans Bovenberg (3)

Wat is economie? Draait economie alleen om geld en eigenbelang? Of heeft economie ook te maken met samenwerken en ethiek? In dit college leer je dat economie en ethiek twee kanten van dezelfde medaille zijn. Die medaille is het scheppen van welvaart en welzijn voor iedereen door samenwerking.
Economie gaat over de vruchtbaarheid van Gods schepping: door samen te werken kunnen we allemaal meer ontvangen dan dat we geven. In de woorden van de economie: samenwerking is geen nulsomspel maar kan waarde scheppen voor iedereen. Je leert in dit college hoe deze wonderbare spijziging zonder verliezers en met alleen maar winnaars werkt. Wat is het geheim achter de vruchtbaarheid van samen leven?
Economie gaat ook over wat er mis kan gaan bij samenwerken. Waarom is samenwerken toch vaak zo moeilijk? Je leert hoe een economie uit balans kan raken door een vertrouwensval: we richten ons vooral op ons eigenbelang als we er niet op kunnen vertrouwen dat anderen rekening houden met ons belang. Door deze zondeval wordt de economie onvruchtbaar en regeren armoede, angst en egoïsme.
Hoe wordt een economie verlost uit deze zondeval? We onderzoeken verschillende instrumenten: overheidsdwang, concurrentie op markten (zogenoemde marktwerking) en ethiek. We definiëren hier ethiek als het commitment aan kwetsbare belangen die het onderspit dreigen te delven. Je leert dat in onze complexe samenleving deze ethiek steeds belangrijker wordt. Je leert ook over de rol van christenen als leiders die het koninkrijk van God vestigen op aarde. Daardoor komt de schepping tot bloei en regeren vertrouwen en liefde in plaats van angst en zelfzucht.

Opdracht over het verbeteren van samenwerking

 • Denk aan een voorbeeld waarin samenwerken niet goed gaat. Hoe kun je samenwerken helpen bevorderen en herstellen?

De drie niveaus

 • Micro: Je eigen leefwereld
  • Je familie of gezin
  • Je vriendenkring
  • Je sportteam of sportvereniging
 • Meso: Organisaties waar je deel van uitmaakt
  • Bedrijf waar je werkt of waar je ouders werken
  • Je school
  • Je kerk
 • Macro: Grotere verbanden waar je deel van uitmaakt
  • Dorp of stad waar je woont
  • Nederland
Terug naar: Ecologie, economie, politiek en cultuur > Economie