Erasmus: de zeer gewenste zoon van Rotterdam

Erasmus moest niets hebben van Luther, de rebelse monnik die Duitsland vanaf 1517 op z’n kop zette. Toch bewees hij de Reformatie een grote dienst. Want juist Luther, en ook Zwingli en Calvijn maakten gretig gebruik van Erasmus’ vertaling van het Nieuwe Testament.

Dat de Rotterdamse geleerde een nieuwe bijbelvertaling maakte, werd hem overigens in katholieke kring niet in dank afgenomen. Erasmus zou hiermee de kerkleer ondermijnen. Maar dat was absoluut niet zijn bedoeling. Tot aan zijn dood bleef de monnik trouw aan kerk en klooster.

Verwerkingsvragen

  • Wat is voor jou de belangrijkste les die je uit deze video hebt gehaald?
  • Omschrijf welke betekenis Erasmus heeft gehad ten aanzien van de Bijbel.
  • Noem enkele belangrijke verschillen tussen Luther en Erasmus. Waar positioneer jij jezelf?

Reformatie Nu

Vijfhonderd jaar geleden gebeurde het. Met zijn 95 stellingen ontketende Maarten Luther een revolutie die haar weerga niet kende. De Reformatie was een feit. Het protestantisme werd geboren als felle reactie op het rooms-katholicisme van de zestiende eeuw. En vandaag de dag…? Hoe heeft het eeuwenoude gedachtegoed zich door de tijd heen ontwikkeld? Hoe relevant is het nog in het hier en nu? De online videocursus, Reformatie Nu, neemt allerlei ideeën en praktijken die de Reformatie heeft voortgebracht onder de loep. Belangrijke personen, interessante weetjes, stevige kost, hete hangijzers, stof tot gesprek en praktische tips komen alle aan bod.

Terug naar: Reformatie Nu