Evidentialistische apologetiek (3)

Binnen de apologetiek, de leer van het verantwoorden van je geloof, is deze methode er één van feiten en argumenten. Stel je voor dat je buurman je vraagt hoe jij toch kunt geloven dat Jezus Christus is gestorven aan het kruis en daarna uit de dood is opgestaan. Hoe reageer jij hierop?

De evidentialistische apologetiek geeft je handvatten die je in dit type gesprekken kunt gebruiken. In deze derde video vat Wim van Vlastuin de essentie van deze methode nog een keer samen, en evalueert hij de sterke en zwakke punten. En hoe kan je als ‘evidentialist’ aansluiten bij het denken van iemand die niet gelooft?

Ter verdieping

  • Wim van Vlastuin, ‘Evidentialistische apologetiek’, in: H.A. Bakker, M.J. Kater, W. van Vlastuin, Verantwoord geloof. Handboek Christelijke Apologetiek (Brevier, Kampen, 2014).

Bijlage

Terug naar: Verantwoord geloven > Methoden