Evolutie en christelijk geloof – introductie

Hij schreef een boek over de vraag hoe de evolutietheorie zich verhoudt tot de Bijbel en het christelijk geloof. Waar begin je aan, kreeg Gijsbert van den Brink te horen. En ook hijzelf had zo z’n twijfels.

Maar je afvragen of de evolutietheorie waar is, is volgens hem zeer legitiem en zinvol. Wat als dat zo is, wat betekent dat dan voor de christelijke leer? Door natuurwetenschappers, ook christelijke, die ervan overtuigd zijn dat de evolutietheorie waar is, werd hij zelf op het spoor gezet om de theorie uitgebreid te onderzoeken.

Evolutie. Stel dat het waar is…

In 2017 verscheen het boek En de aarde bracht voort. Christelijk geloof en evolutie van theoloog en VU-hoogleraar theologie en wetenschap Gijsbert van den Brink. Daarin vraagt hij zich af wat het betekent voor het christelijk geloof als de standaard-evolutietheorie klopt. Kan orthodox geloven en evolutie samengaan? Naar aanleiding van het boek organiseerde AKZ+ Weetwatjegelooft.nl in samenwerking met het Herman Bavinck Center for Reformed and Evangelical Theology (HBCRET) op 22 september 2017 de conferentie Evolutie. Stel dat het waar is

Vragen en antwoorden

Deelnemers aan het congres kregen de gelegenheid om na afloop 1 vraag te stellen aan één van de sprekers. Hier vindt u de vragen gericht aan het adres van prof. dr. Gijsbert van den Brink, en diens antwoorden daarop.

Terug naar: Evolutie. Stel dat het waar is…