Evolutietheorie: is ‘het’ wel waar?

Volgens bijzonder hoogleraar christelijke filosofie Henk Jochemsen is er geen sluitend bewijs voor de macro-evolutie en de oorsprong van het leven te vinden.

De evolutietheorie is een samenstel van deeltheorieën die voor bepaalde gebieden nuttig kunnen zijn, maar als geheel berust de theorie op een geloof. De goddelijke werkelijkheid kan daarbij haaks staan op de wetenschappelijk werkelijkheid. Die werkelijkheid is niet wetenschappelijk te verklaren.

Dit is deel 1 van themablok 1 Evolutie: hoe sterk staat de theorie precies?

Evolutie. Stel dat het waar is…

In 2017 verscheen het boek En de aarde bracht voort. Christelijk geloof en evolutie van theoloog en VU-hoogleraar theologie en wetenschap Gijsbert van den Brink. Daarin vraagt hij zich af wat het betekent voor het christelijk geloof als de standaard-evolutietheorie klopt. Kan orthodox geloven en evolutie samengaan? Naar aanleiding van het boek organiseerde AKZ+ Weetwatjegelooft.nl in samenwerking met het Herman Bavinck Center for Reformed and Evangelical Theology (HBCRET) op 22 september 2017 de conferentie Evolutie. Stel dat het waar is

Vragen en antwoorden

Deelnemers aan het congres kregen de gelegenheid om na afloop 1 vraag te stellen aan één van de sprekers. Hier vindt u de vragen gericht aan het adres van prof. dr. Henk Jochemsen, en diens antwoorden daarop.

Terug naar: Evolutie. Stel dat het waar is…