Geestelijke oefeningen – Kuyper en de Bijbel

Kuyper baseerde zijn opvatting over geestelijke oefeningen op de Bijbel. Hij stelde dat er een onderlaag is in het bewustzijn van de mens die je heel praktisch moet trainen door geestelijke oefeningen. Dan ontstaat er een blijvende onderlaag van openheid naar God die aanwezig is bij alles wat je doet.

Ad de Bruijne laat zien dat de Bijbel op twee manieren over Gods nabijheid spreekt: enerzijds over zijn reddende nabijheid (in ons hart), en anderzijds over de onderhoudende nabijheid waarmee Hij heel onze werkelijkheid voortdurend draagt. Een vruchtbare omgang met de Bijbel is alleen mogelijk als we tijdens het lezen ervan Gods nabijheid beseffen en concreet voorstellen.

Terug naar: Leven in het besef dat God dichtbij is