Geloofsopvoeding: wat werkt?

Hoe kan de relatie tussen kerk en gezinnen dusdanig versterkt worden, dat dit leidt tot een verdieping van het geloof? Met die vraag gingen Esther van Maanen en Saskia de Graaf op onderzoek uit. In deze videoles vertellen ze je alles over hun ontdekkingen, over ‘good practices’ en de onderliggende succesfactoren.

Saskia de Graaf en Esther van Maanen zijn beiden zowel jeugdwerkadviseur als jeugdwerker in diverse kerken. Psalm 78 vormt een belangrijke inspiratiebron in hun werk: Hoe kun je van generatie op generatie de roemrijke daden van de Heer vertellen, deze overdragen? Hoe gaan kinderen van generatie op generatie met God leven?

Verdieping

  • De rapportage van één van de bezoekprojecten inzien? Neem dan contact op met Esther van Maanen: esther.v.maanen@gmail.com.
  • ‘Good practices’ op het gebied van geloofsopvoeding ontvangen? Neem dan contact op met Saskia de Graaf: sdgraaf@hgjb.nl.
  • Je kunt ook contact met Saskia en/of Esther opnemen voor andere vragen rondom geloofsopvoeding of om hen te vragen eens langs te komen in je gemeente om verder na te denken over dit thema.

Verwerkingsvragen

  • Stelling: ‘Investeren in ouders is effectiever dan investeren in het jeugdwerk.’ Ben je het hiermee eens? Waarom wel/niet?
  • In welke mate is er in jouw gemeente al aandacht voor de gezinnen en ouders? Is bijvoorbeeld de context van de gezinnen bekend en wordt daar bij aangesloten?
  • Wat zou je naar aanleiding van deze videoles aan concrete acties in je gemeente kunnen ontplooien om de verbinding tussen gezinnen, kerk en geloof te versterken?

 

Terug naar: Jong&Geloven