Geneest God? Empirie en theologie

Genezingswonderen komen zeker voor. Maar dat wil niet zeggen dat alles kan gebeuren als je bidt. Je krijgt bijvoorbeeld geen nieuw been als je een been mist. Genezingswonderen doorkruisen, zegt prof. dr. Stefan Paas, nooit de wetmatigheden van de schepping. Ze zijn niet boven-natuurlijk, maar dieper-natuurlijk.

Uit de wonderen die in het bedevaartsoord Lourdes zijn geregistreerd en getoetst blijkt verder dat slechts een heel klein percentage van het aantal zieke pelgrims geneest. En ook in de praktijk van alle dag blijkt dat het merendeel van mensen met een terminale ziekte waarvoor wordt gebeden, uiteindelijk overlijdt. Het is ‘pastoraal wreed als je een theologie hebt die hieraan geen plaats geeft’. Bekijk hier de lezing ‘Geneest God? Empirie en theologie’, uitgesproken door prof. dr. Stefan Paas tijdens de studiedag Mijn God geneest.

Verwerkingsvragen

  • Stefan Paas zegt dat de medische wetenschap ook het werk van de Geest is? Wat vind jij?
  • Ken je zelf voorbeelden van ‘opmerkelijke’ of ‘wonderlijke’ genezingen?
  • Vind je het belangrijk dat er wetenschappelijk onderzoek naar wordt gedaan?

Mijn God geneest – wonderen van genezing en christelijk geloof

Gebedsgenezing krijgt in hedendaagse kerken steeds meer aandacht. Maar hoe zit het nou? Kan iedereen genezen, als je maar voldoende gelooft? Gebeurt het soms wel en soms niet, en waarom? Of is het wellicht uitsluitend iets uit de tijd van de apostelen? Praktijken rondom gebedsgenezing roepen veel theologische vragen op. Reden voor de Vrije Universiteit Amsterdam en de Theologische Universiteiten Apeldoorn en Kampen in november 2017 een studiedag te houden over gebedsgenezing. De prikkelende titel: ‘Mijn God geneest – wonderen van genezing en christelijk geloof’. In deze videocursus zijn alle columns (2) en lezingen (6) van de studiedag opgenomen.

Terug naar: Mijn God geneest