Genesis

Het boek Genesis omvat een grote tijdsperiode: van de schepping tot het ontstaan van de twaalf stammen van Israël. Uit die enorme periode belicht het boek vooral drie perioden: de schepping, de grote watervloed en vooral de periode van de aartsvaders. De drie perioden zijn verbonden door twee geslachtsregisters.

Het boek Genesis heeft een bijzondere opbouw door het gebruik van elf ‘toledoot-formules’, waarbij steeds weer keuzes in de geslachtslijnen naar voren komen.

Welke theorieën zijn er over het ontstaan en de opbouw van het boek? Wat betekent de universele inzet, bij heel de mensheid, in de eerste elf hoofdstukken en daarna de concentratie op Abraham en zijn nageslacht? Zullen door Abraham alle geslachten van de aarde gezegend worden, of is de NBV-vertaling van Genesis 12:3 beter?

Archeologisch en godsdiensthistorisch is veel materiaal beschikbaar ter vergelijking. Waarin lijkt het boek Genesis op de andere literatuur uit die tijd en waarin is het boek (en de godsdienst van Israël) uniek?

Het bijzondere boek is funderend voor de rest van de Bijbel; Jezus en de apostelen verwijzen er veel naar. Er zijn veel lijnen te trekken naar onze levensbeschouwing!

Bij de start van AKZ+ werden studiebijeenkomsten live gestreamd. Zo ook de video die u hier kunt bekijken. De opname- en montagekwaliteit van deze video voldoet niet aan de eisen die we momenteel voor AKZ+ Weetwatjegelooft.nl hanteren. Het is onze intentie een aantal minder goede opnames de komende jaren te vervangen door nieuwe video’s. Echter, zolang deze nieuwe opnames nog niet zijn gerealiseerd bieden we u de oude toch aan, als extra service. We zijn ons bewust van de slechte opnamekwaliteit, maar willen u de inhoud niet onthouden.

Download presentatie

Terug naar: 66 boeken, 1 Bijbel > Genesis