Genezing tussen ‘reeds’ en ‘nog niet’

Genezingen die in onze tijd plaatsvinden zijn volgens Hans Burger een vorm van ‘betekenisvol oplappen’. Ja, ze zijn weliswaar betekenisvol: ze onderstrepen het goede nieuws van Gods Koninkrijk en Jezus Christus. Maar tegelijkertijd is ons lijf bij een genezing slechts ‘een oud beestje dat nog wat langer mag door hobbelen’.

Genezing is altijd relatief, zolang we nog niet zijn verlost van ons oude, sterfelijke lichaam. En dat gebeurt pas bij Jezus’ tweede komst. We kunnen genezingen beschouwen als tekenen die wijzen naar genezing van de hele schepping. Bekijk hier de lezing ‘Genezing tussen “reeds” en “nog niet”‘, uitgesproken door dr. Hans Burger tijdens de studiedag Mijn God geneest.

  • Tip: in deze video worden diverse Bijbelteksten aangehaald. Het is aan te raden, deze alvast op te zoeken en wellicht vooraf te lezen: Romeinen 8: 10-30 en 1 Korinthe 15:19.
  • Lees ook het interview met Hans Burger op CIP.nl.

Verwerkingsvragen

  • Wat vind je van de stelling: gebedsgenezingen nu, dat is ‘betekenisvol oplappen’?
  • We leven in een tussentijd, zegt Hans Burger. Ben je het daarmee eens?
  • Zo ja, waar blijkt dat voor jou uit? Zo niet, waar blijkt dat uit?

Mijn God geneest – wonderen van genezing en christelijk geloof

Gebedsgenezing krijgt in hedendaagse kerken steeds meer aandacht. Maar hoe zit het nou? Kan iedereen genezen, als je maar voldoende gelooft? Gebeurt het soms wel en soms niet, en waarom? Of is het wellicht uitsluitend iets uit de tijd van de apostelen? Praktijken rondom gebedsgenezing roepen veel theologische vragen op. Reden voor de Vrije Universiteit Amsterdam en de Theologische Universiteiten Apeldoorn en Kampen in november 2017 een studiedag te houden over gebedsgenezing. De prikkelende titel: ‘Mijn God geneest – wonderen van genezing en christelijk geloof’. In deze videocursus zijn alle columns (2) en lezingen (6) van de studiedag opgenomen.

Terug naar: Mijn God geneest