Genezingspraktijken binnen en buiten de grenzen van de kerk

De grote interesse in gebedsgenezing is goed te verklaren, stelt dr. Miranda Klaver. Enerzijds is er de ‘lichaamscultuur’ waarin we leven. Anderzijds neemt de invloed van evangelische bewegingen en Pinksterbewegingen toe.

Binnen en buiten de kerk zijn inmiddels veel verschillende genezingspraktijken te vinden. Van gebedsgenezers en ministry tot healingrooms en bidden op straat. De realiteit is helaas dat we nooit volmaakt gezond zullen worden hier op aarde, maar kerk en theologie schieten te kort als ze uitsluitend daarop wijzen en geen oog hebben voor het goede nieuws van het Evangelie. Bekijk hier de lezing ‘Genezingspraktijken binnen en buiten de grenzen van de kerk’, uitgesproken door dr. Miranda Klaver tijdens de studiedag Mijn God geneest.

Verwerkingsvragen

  • Kun je voorbeelden noemen van de ‘lichaamscultuur’ waarin we leven?
  • Vind jij ziekte een vorm van onrecht?
  • Welke vorm(en) van gebedsgenezing ken jij uit eigen ervaring? En hoe heb je die ervaren?

Mijn God geneest – wonderen van genezing en christelijk geloof

Gebedsgenezing krijgt in hedendaagse kerken steeds meer aandacht. Maar hoe zit het nou? Kan iedereen genezen, als je maar voldoende gelooft? Gebeurt het soms wel en soms niet, en waarom? Of is het wellicht uitsluitend iets uit de tijd van de apostelen? Praktijken rondom gebedsgenezing roepen veel theologische vragen op. Reden voor de Vrije Universiteit Amsterdam en de Theologische Universiteiten Apeldoorn en Kampen in november 2017 een studiedag te houden over gebedsgenezing. De prikkelende titel: ‘Mijn God geneest – wonderen van genezing en christelijk geloof’. In deze videocursus zijn alle columns (2) en lezingen (6) van de studiedag opgenomen.

Terug naar: Mijn God geneest