Gereformeerde kerken, de Theologische Universiteit en de toekomst (9)

In zijn bijdrage noemt Roel Kuiper de twee Gereformeerde kerken ontstaan na de breuk van 1967 als ‘twee delen van het vrijgemaakte huis’. Het feit dat de NGK is ontstaan, bewijst volgens Kuiper hoezeer men achter de Vrijmaking stond.

Kuiper ziet veel heil in de gesprekken met diegenen die ‘de pijn van de scheuring’ nog steeds voelen. Ook dat deze gesprekken plaatsvinden in Kampen is belangrijk in het helingsproces.

Een steen op de maag

Een steen op de maag. Vijftig jaar scheuring in de vrijgemaakte kerken. Op 28 oktober 2016 werd in Kampen een congres gehouden met deze naam. Vijftig jaar na het verschijnen van de Open Brief; de publicatie die een katalysator is geweest in het verhitte debat in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) over het karakter en de koers van deze kerken. Maar wat is er nu eigenlijk gebeurd in de jaren zestig? Op dit congres is getracht de feitelijke toedracht te bieden en te duiden. Alle lezingen, tien in totaal, worden u met deze videocursus aangeboden.

Het congres werd georganiseerd door de Archiefcommissie van de Nederlands Gereformeerde Kerken, het Archief- en Documentatiecentrum van de Gereformeerde Kerken en het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme van de Vrije Universiteit.

Terug naar: Een steen op de maag