Gevaarlijke honden, zonde en de Schepper

Gijsbert van den Brink vergeet volgens Almatine Leene een belangrijke vraag te stellen in zijn boek: welke verantwoordelijkheid hebben dieren zelf in hun lijden?

Als niet-menselijke schepselen als engelen konden rebelleren tegen God, zou het helemaal niet zo gek zijn om te denken dat dieren net zo goed kunnen zondigen. En stel dat dat waar is, dan geeft dat meer ruimte aan Gods liefdevolle karakter, waarin de gave van vrijheid centraal staat. Overigens mag het idee dat ook dieren kunnen zondigen geen excuus zijn om de verantwoordelijkheid die wij nu hebben om dierlijk lijden te voorkomen, weg te poetsen.

Dit is deel 2 van themablok 2 Natuurlijke selectie, creatuurlijk lijden en het karakter van God

Evolutie. Stel dat het waar is…

In 2017 verscheen het boek En de aarde bracht voort. Christelijk geloof en evolutie van theoloog en VU-hoogleraar theologie en wetenschap Gijsbert van den Brink. Daarin vraagt hij zich af wat het betekent voor het christelijk geloof als de standaard-evolutietheorie klopt. Kan orthodox geloven en evolutie samengaan? Naar aanleiding van het boek organiseerde AKZ+ Weetwatjegelooft.nl in samenwerking met het Herman Bavinck Center for Reformed and Evangelical Theology (HBCRET) op 22 september 2017 de conferentie Evolutie. Stel dat het waar is

Vragen en antwoorden

Deelnemers aan het congres kregen de gelegenheid om na afloop 1 vraag te stellen aan één van de sprekers. Hier vindt u de vragen gericht aan het adres van dr. Almatine Leene, en haar antwoorden daarop.

Terug naar: Evolutie. Stel dat het waar is…