Geweld in het Nieuwe Testament

Rob van Houwelingen onderzoekt in deze les de stelling dat het Nieuwe Testament eerst en vooral gelezen moet worden als een boek van liefde, vrede en geweldloosheid. Dit is het standpunt van veel theologen als het gaat om het onderscheid tussen Oude en Nieuwe Testament. Het Oude Testament gekenmerkt door geweld in God en het Nieuwe testament als vredesdocument.

Rob van Houwelingen toont een ander perspectief. De God van het Nieuwe Testament kan wel degelijk ook ‘gevaarlijk’ zijn. Hij belicht dit thema vanuit het achterliggende principe dat God niet wil dat sommigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen (2 Petrus 3:9).

Terug naar: De God van het Oude Testament > God en geweld