Geworteld leven – Je weg gaan in de Geest van Jezus

Is spiritualiteit wel christelijk? Moet je je er wel mee bezig houden? Het antwoord op deze vragen is een helder ‘ja’! Spiritualiteit heeft, ondanks de ‘vage’ associaties die we er vaak mee verbinden, Bijbelse wortels. In deze les verkennen we die wortels, staan we stil bij wat (christelijke) spiritualiteit is en bekijken we welke praktijken er zijn om te groeien in spiritualiteit. Want spiritualiteit vraagt om oefening en discipline. Zo is spiritualiteit ook nauw verbonden met de actuele thematiek van discipelschap.

Onze tijd is vol spiritualiteit. Het is van belang om als christenen hierin een heldere en aantrekkelijke eigen koers te varen.

Presentatie

Terug naar: Christelijke spiritualiteit