God de Vader en zijn schepping (5)

In deze videoles bespreekt Wim Markus enkele op het oog tegenstrijdigheden. Het lijden in de wereld versus God die liefde is. En de verhouding tussen geloof en wetenschap.

Dogmatiek voor iedereen

Wat geloven wij als christenen? Dáárover gaat deze cursus Dogmatiek voor iedereen. De twaalf lessen zijn gebaseerd op het gelijknamige boek van Almatine Leene en Wim Markus. Belangrijke thema’s van het christelijk geloof komen op een toegankelijke wijze aan bod.

Verwerkingsvragen

Student geneeskunde …

In zijn boek In alle redelijkheid vertelt Tim Keller over een student geneeskunde die tegen hem zei: ‘De Bijbel ontkent de evolutie terwijl die door de meeste opgeleide mensen nu juist aanvaard wordt. Het zit me ontzettend dwars dat zoveel christenen, vanwege hun geloof in de Bijbel, zo’n onwetenschappelijke instelling hebben.’ (p. 103)

Hieronder staan zes reacties. Welke reactie vind jij het beste en waarom?

 • Ik ben het met die geneeskundestudent eigenlijk wel eens. Omdat er steeds meer harde bewijzen zijn voor evolutie, geloof ik niet meer in de Bijbel.
 • Het scheppingsverhaal uit de Bijbel moet je niet letterlijk opvatten. Dat is zoiets als een gedicht voor de tijd dat mensen niet beter wisten. Dus kun je best in de Bijbel geloven en voor evolutie kiezen.
 • Genesis 1 is bedoeld als een ‘historisch verslag’, zonder exacte beschrijving te geven van hoe alles gegaan is. Het scheppingsverhaal is een vereenvoudigde weergave van het door God bestuurde evolutieproces, dat de wetenschap stukje bij beetje aan het ontdekken is. Op die manier kun je best voor evolutie kiezen en in de Bijbel blijven geloven.
 • Wetenschap en geloof hebben niets met elkaar te maken. Dat zijn gewoon twee losse gebieden in je leven. Bij wetenschap gaat het over meten en weten. Bij geloven gaat het om je eigen gevoel. Dus kun je best een gelovige zijn en voor evolutie kiezen.
 • Christenen geloven in de schepping van zes dagen zoals het in Genesis 1 staat. Zij geloven daarom niet in de evolutietheorie. Zij zoeken naar andere verklaringen. Want je kunt niet de Bijbel van begin tot het eind geloven en voor evolutie kiezen.
 • In de Bijbel gaat het over veel meer dan alleen de schepping. De bedoeling van de Bijbel is dat je Jezus leert kennen. Daarna komen de andere dingen wel.

Voor een groepsgesprek

Uit allerlei onderzoeken blijkt dat het onbegrijpelijke lijden in deze wereld voor veel mensen een blokkade vormt om te geloven in een God die almachtig, goed, liefdevol en rechtvaardig is. Die twijfel kan ook christenen plagen. Probeer hierover met een elkaar een open gesprek te hebben. Onderstaande vragen kun je daar eventueel bij gebruiken.

 • Wie van jullie heeft wel eens getwijfeld aan God vanwege het lijden in deze wereld of in je eigen leven?
 • Hoe ging je daarmee om?
 • Is die twijfel er nog?

Verdieping

 • Almatine Leene en Wim Markus, Dogmatiek voor iedereen, 2016.
 • Mart-Jan Paul, Oorspronkelijk. Overwegingen bij schepping en evolutie, 2017
 • Gijsbert van den Brink, En de aarde bracht voort. Christelijk geloof en evolutie, 2017.
Terug naar: Dogmatiek voor iedereen