God de Zoon en jouw verlossing (7)

In deze videoles staat Jezus Christus centraal. Almatine Leene vertelt over de visie op Jezus door de eeuwen heen. Wie is Jezus? Wat heeft Hij gedaan? En … welk beeld heb jij van Hem?

Dogmatiek voor iedereen

Wat geloven wij als christenen? Dáárover gaat deze cursus Dogmatiek voor iedereen. De twaalf lessen zijn gebaseerd op het gelijknamige boek van Almatine Leene en Wim Markus. Belangrijke thema’s van het christelijk geloof komen op een toegankelijke wijze aan bod.

Verwerkingsvragen

  1. Kun je uitleggen wat het verschil is tussen ‘Arjan is de zoon van Wim’ en ‘Jezus is de Zoon van God’?
  2. Raad uit welk evangelie deze tekst komt: ‘De Joden begonnen te protesteren omdat Hij zei dat Hij het brood was dat uit de hemel was neergedaald. “Dat is toch Jezus, de zoon van Jozef? We weten toch wie zijn vader en moeder zijn? Hoe kan Hij dan zeggen dat Hij uit de hemel is neergedaald?” Jezus zei: ‘Ik hoor u bezwaren maken. Toch kan niemand bij mij komen, tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem bij me brengt, en Ik zal hem op de laatste dag tot leven wekken.’ Controleer daarna of je het goed had.
  3. Hoe zou jij aan iemand uitleggen waarom Jezus aan het kruis is gestorven?
  4. Is het erg dat er zoveel verschillende Jezus-beelden bestaan?

Verdieping

  • Almatine Leene en Wim Markus, Dogmatiek voor iedereen, 2016.
  • Video EO, zie blz. 122 uit Dogmatiek voor iedereen.
  • De Jezus-glossy.
  • Jezus-beelden, op de website van de KU Leuven.
  • Tom Wright, Gewoon Jezus, 2013.
Terug naar: Dogmatiek voor iedereen