God heeft een kerk voor zijn missie

Hoe kun je een kerk worden die een enorm gat achterlaat in de wijk en omgeving als ze zou wegvallen? Voor een antwoord op die vraag gaan we allereerst naar de Bijbel. De Bijbel is een missionair boek vanaf de allereerste bladzijde. Er is niet een missie voor de kerk, maar God heeft een kerk voor zijn missie. Dat zit heel diep in kerkzijn.

Voor het eerst in eeuwen zijn we als kerk in een tijd terechtgekomen waarin we niet meer de heersende cultuur zijn. Heel lang konden we meehobbelen in een in naam christelijke cultuur. Maar nu zijn we geroepen om in een niet-christelijke cultuur een eigen cultuur vorm te geven. Een cultuur die heel vaak haaks staat op wat normaal is in de samenleving. In die context zijn we geroepen om opnieuw te ontdekken wat missie is, en hoe we dat moeten vormgeven in onze omgeving. Daarin is belangrijk te realiseren dat missie het hart van kerkzijn vormt. Wie de kerk wil vernieuwen moet Jezus centraal stellen en zijn missie helder voor ogen hebben. Welke consequenties heeft dat voor kerkzijn en missie in deze tijd?

1. Beluister de video van Gerbram Heek bovenaan deze pagina.
2. Bekijk de video ‘Wat als jouw kerk afbrandt, instort?’

3. Ga met elkaar in gesprek over de twee video’s. Wat raakt of inspireert jou?

Terug naar: Geloven doe je samen > Praktijkveld 5: Nieuwe levensstijl, als goede rentmeester