Goddeloos en tóch rechtvaardig: de ontdekking van Luther

‘Rechtvaardiging door het geloof’ werd al snel de slagzin van de Reformatie. Hoe kwam Luther tot deze ontdekking? Welke spirituele worsteling maakte hij door totdat hij in Romeinen 1:17 een nieuwe betekenis ontdekte die “de poort naar het paradijs” opende?

Het nieuwe inzicht in Gods gerechtigheid beweegt op een ander spoor dan de toen gangbare, rooms-katholieke opvatting, die ‘rechtvaardiging’ ziet als een deel van het proces waardoor gelovigen naar God toe groeien. Volgens Luther gaat het juist niet om iets wat in ons aanwezig is (al is het nog zo klein), maar om de ‘vreemde gerechtigheid’ van Christus die in Gods vrijsprekend oordeel op onze rekening wordt geschreven.

Kunnen we vandaag nog met deze radicale inzet uit de voeten? Ook al staan voor hedendaagse christenen vaak andere vragen op de voorgrond, toch blijft de leer van rechtvaardiging door geloof alleen ons eraan herinneren dat we nooit zonder Christus kunnen.

Verwerkingsvragen

  • Wat betekent voor jou ‘rechtvaardiging’?
  • Stel jij jezelf ook weleens de kritische vraag ‘hoe God rechtvaardig kan zijn’, als je ziet wat er allemaal in de wereld gebeurt? Welke gedachten heb je daarbij?
  • In hoeverre helpt deze videoles over Luthers inzichten je bij deze vragen?

Ter verdieping

  • Herman Selderhuis, Luther. Een mens zoekt God, Apeldoorn, 2015.
  • Maarten Klaassen, In Christus rechtvaardig. Reformatorische perspectieven op rechtvaardiging en eenheid met Christus, Apeldoorn, 2013.

Reformatie Nu

Vijfhonderd jaar geleden gebeurde het. Met zijn 95 stellingen ontketende Maarten Luther een revolutie die haar weerga niet kende. De Reformatie was een feit. Het protestantisme werd geboren als felle reactie op het rooms-katholicisme van de zestiende eeuw. En vandaag de dag…? Hoe heeft het eeuwenoude gedachtegoed zich door de tijd heen ontwikkeld? Hoe relevant is het nog in het hier en nu? De online videocursus, Reformatie Nu, neemt allerlei ideeën en praktijken die de Reformatie heeft voortgebracht onder de loep. Belangrijke personen, interessante weetjes, stevige kost, hete hangijzers, stof tot gesprek en praktische tips komen alle aan bod.

Terug naar: Reformatie Nu

Beoordelingen

Helder en bijbels.

Het is o zo belangrijk om dit telkens weer te horen en tot ons door te laten dringen!

Erik

Verhelderend

Anonieme beoordeling