Gods evolutionaire schepping

Het staat voor hoogleraar Cees Dekker onomstotelijk vast: God heeft deze wereld geschapen via een heel lang evolutionair proces van microbe naar mens.

Maar stel dat dat inderdaad zo is, kloppen dan ook uitspraken als: ‘Alles is uiteindelijk toeval’ en ‘Evolutie laat zien dat het leven ten diepste zinloos is?’ ‘Nee’, zegt Dekker. Dat zijn volgens hem atheïstische interpretaties die niet voortvloeien uit de biologie. God heeft zo’n enorm indrukwekkende schepping gemaakt, dat deze juist uitnodigt tot ontzag en aanbidding.

Dit is deel 2 van themablok 1 Evolutie: hoe sterk staat de theorie precies?

Evolutie. Stel dat het waar is…

In 2017 verscheen het boek En de aarde bracht voort. Christelijk geloof en evolutie van theoloog en VU-hoogleraar theologie en wetenschap Gijsbert van den Brink. Daarin vraagt hij zich af wat het betekent voor het christelijk geloof als de standaard-evolutietheorie klopt. Kan orthodox geloven en evolutie samengaan? Naar aanleiding van het boek organiseerde AKZ+ Weetwatjegelooft.nl in samenwerking met het Herman Bavinck Center for Reformed and Evangelical Theology (HBCRET) op 22 september 2017 de conferentie Evolutie. Stel dat het waar is

Vragen en antwoorden

Deelnemers aan het congres kregen de gelegenheid om na afloop 1 vraag te stellen aan één van de sprekers. Hier vindt u de vragen gericht aan het adres van prof. dr. Cees Dekker, en diens antwoorden daarop.

Terug naar: Evolutie. Stel dat het waar is…