Gods leiding en zorg in het ongewone gewone

God wil geen ziekte. Als je maar genoeg bidt, heilig genoeg leeft … Dan, ja dan word je beter. Een theologie die dat beweert, brengt binnen en buiten de kerk veel onheil. Die schept verwachtingen en als deze niet worden vervuld, kan dat je omgang met God blokkeren.

Naast een theologie van de zegen, zegt Margriet van der Kooi, moet er daarom ook een theologie zijn van het lijden. Het vraagt oefening om juist je teleurstellingen een weg naar God toe te laten zijn. Dat is een geestelijke weg, waaraan mensen helaas vaak niet meer toekomen. Besef ook dat Gods leiding en zorg vooral is te vinden in het altijd ongewone gewone. Bekijk hier de lezing ‘Gods leiding en zorg in het ongewone gewone’, uitgesproken door ds. Margriet van der Kooi tijdens de studiedag Mijn God geneest.

Verwerkingsvragen

  • Merk jij iets van Gods leiding in het ‘ongewone gewone’?
  • Kun je voorbeelden noemen uit je eigen leven?
  • Ben jij iemand die graag de touwtjes in handen houdt of juist niet?

Mijn God geneest – wonderen van genezing en christelijk geloof

Gebedsgenezing krijgt in hedendaagse kerken steeds meer aandacht. Maar hoe zit het nou? Kan iedereen genezen, als je maar voldoende gelooft? Gebeurt het soms wel en soms niet, en waarom? Of is het wellicht uitsluitend iets uit de tijd van de apostelen? Praktijken rondom gebedsgenezing roepen veel theologische vragen op. Reden voor de Vrije Universiteit Amsterdam en de Theologische Universiteiten Apeldoorn en Kampen in november 2017 een studiedag te houden over gebedsgenezing. De prikkelende titel: ‘Mijn God geneest – wonderen van genezing en christelijk geloof’. In deze videocursus zijn alle columns (2) en lezingen (6) van de studiedag opgenomen.

Terug naar: Mijn God geneest