Heel het leven!

Het goede nieuws van het Koninkrijk van God is ook goed nieuws voor de schepping! Jezus kwam niet alleen om mensen te redden, maar om de hele schepping met God te verzoenen, zodat de schepping zal delen in Gods heerlijke toekomst (Kolossenzen 1: 12-20 ; Romeinen 8: 19-21). Gods heil is voor alles wat ademt, loopt, kruipt, zwemt, vliegt, groeit en bloeit!

  • Wat betekent dit voor de missie van de kerk?
  • En wat gebeurt er, als kerken meer betrokken gaan raken op zorg voor Gods schepping?
  • Hoe kan dit bijdragen aan nieuw leven en aan genezing en herstel in onze buurten en dorpen?

New Wine en A Rocha Nederland ontwikkelden – samen met Micha Nederland, Youth for Christ en 24/7 Prayer – een themapakket rond ecologische gerechtigheid: Heel het leven! Het bestaat uit vijf videotalks van Jan-Maarten Goedhart (PKN Dienstencentrum) en Dave Bookless (theoloog voor de christelijke natuurbeweging A Rocha), met bijbehorende verwerkingsmaterialen voor huiskringen, tienerwerk en kinderwerk. Hoe groot is jouw Jezus? Hoe geworteld leef je? En wil jij een ‘brenger van shalom’ zijn in jouw leefomgeving?

Ga aan de slag met dit thema en laten we kijken naar de kansen en mogelijkheden voor jou en jouw gemeente.

Zie: heelhetleven.new-wine.nl

Sprekers

Ronald Westerbeek, New Wine en Embert Messelink, directeur A Rocha Nederland

Download voorbereidende opdracht

Webinar terugkijken

Terug naar: Lente in de kerk