Heilige huiver? Leven als onheilig mens met een heilig God

De ontmoeting met de heilige God is de kern van christelijke spiritualiteit. In de Bijbel openbaart God zich als de Heilige. Het roepingsvisioen van Jesaja 6 laat dit indrukwekkend zien. Wat betekent dit woord ‘heilig’? Hoe hangt Gods heiligheid samen met het geheel van wie Hij is? In de religiewetenschap wordt ‘het Heilige’ gezien als het mysterie van het transcendente, dat tegelijk fascineert en verbijstert (Rudolf Otto). Is de God van Israël zo ook de Ongenaakbare? Hoe kunnen onheilige mensen tot de heilige God naderen?

Besef van Gods heiligheid kan als een blokkade voor deze omgang met God werken. Anderzijds kan dit besef ook zijn weggesleten. Voor een gezond geloof is terugkeer naar de bijbelse balans wezenlijk.

Ter verdieping

  • H.G.L. Peels, Wie is als Gij? Schaduw-kanten van het oudtestamentische Godsbeeld, Uitgeverij Boekencentrum, Zoetermeer 2007.
  • Hendrikus Berkhof, Christelijk Geloof, 9e druk, Uitgeverij Kok, Kampen 2007, par. 21 “De heilige Liefde”.

Presentatie

Terug naar: Geloven met hart en ziel