Herinterpretatie in het boek Jesaja

In het boek Jesaja zijn allerlei voorbeelden te vinden van teksten die werden geactualiseerd als de veranderende context daar aanleiding toe gaf. Vooral het zogenaamde derde deel van het boek Jesaja staat erom bekend dat teksten uit de voorafgaande boekdelen daarin volop zijn hergebruikt. Dat bracht vanzelf ook een vorm van herinterpretatie met zich mee. In deze bijdrage zullen enkele voorbeelden daarvan de revue passeren. Dat een dergelijk proces waarin oude woorden nieuwe betekenis krijgen, binnen de Bijbel zelf kan worden aangewezen, is niet zonder betekenis voor de bezinning op het Sola Scriptura vandaag.

Terug naar: Sola Scriptura > Sola Scriptura vandaag