Hermeneutische theologie als hedendaagse vertolking van het sola Scriptura

Het sola Scriptura van de Reformatie kan theologisch het beste opgevat worden als solo verbo. Het Woord is het object van de theologie, dat niet geobjectiveerd kan worden. De mens is adressant van het Woord, God is het subject ervan. In de Schrift hebben we het Woord als letter. Op die manier is het Woord toegankelijk voor wetenschappelijk onderzoek.

De hermeneutische filosofie heeft in Gadamer een weg gezocht naar een methodisch denken dat de waarheid niet buiten maar in de gegeven tekst zoekt. Theologen als Ebeling en Jüngel zijn in dit spoor gegaan en Dalferth heeft in recente publicaties op het tegoed van deze hermeneutische theologie gewezen. Willem Maarten Dekker onderzoekt de draagkracht van deze theologische traditie en voert een pleidooi om het geheel van de theologie in al haar disciplines te verstaan als hermeneutische verwerking van de Schrift.

Terug naar: Sola Scriptura > Sola Scriptura vandaag