‘Het geloof verlangt het begrijpen’ – over geloof en rede

‘Als men tegen de beginselen van de rede ingaat, dan verzinkt men in het ongerijmde en belachelijke; als men alles aan de rede onderwerpt, dan blijft er in onze godsdienst geen plaats voor het mysterie en het bovennatuurlijke’, aldus Pascal in zijn ‘Pensées’. We denken na over verschillende visies op de verhouding geloof en rede. Zo willen we tussen de klippen doorvaren van ‘dat moet je maar gewoon geloven’ en ‘dat moet je eerst maar eens bewijzen’.

Hoe komt het trouwens dat we – als we moeten kiezen wanneer we nu echt iets weten – bij ‘geloven’ een vraagteken plaatsen en bij ‘rede’ een uitroepteken? Als nu het tegendeel eens het geval is?

Leestips

  • Maarten Kater, ‘Geloof en rede’, in: H.A. Bakker, M.J. Kater, W. van Vlastuin, Verantwoord geloof. Handboek Christelijke Apologetiek (Brevier, Kampen, 2014)
  • Gijsbert van den Brink, Een publieke zaak. Theologie tussen geloof en wetenschap (Zoetermeer 2004).
  • Roel Kuiper e.a. (red.), Durf te denken. Oriëntatie in geloof, wetenschap en cultuur, (ForumC 2012).
  • John Piper, Gebruik je verstand! (Franeker 2012).
Terug naar: Verantwoord geloven > Voorvragen