Het Joodse probleem – Kuyper over de omgang met religieuze minderheden

Abraham Kuyper ontvluchtte Odessa voor een pogrom met honderden doden en relativeerde die vervolgens. Niet handig. Maar was hij een antisemiet? Hoe dacht hij eigenlijk over joden en wat beleefde hij als christen in Palestina? Het ‘joodsche probleem’ van zijn dagen was volgens Kuyper de vraag hoe de Europese samenlevingen om moesten gaan met grote (joodse) minderheden in hun midden die min of meer afgezonderd leven. Wij hebben meer een islamitisch probleem, al lijken de joden er de prijs voor te betalen.

Ter verdieping

Abraham Kuyper,  Om de oude wereldzee, deel I, pag. 239-324.

Terug naar: Om de oude wereldzee