Het pastorale gesprek (3)

Als pastor heb je een aantal belangrijke gespreksvaardigheden nodig en moet je pastorale basishouding ook in orde zijn. Laat je hierdoor niet afschrikken, maar doe je voordeel met deze videoles, zodat je (nog) beter wordt in het vervullen van je pastorale taak.

De derde videoles in de Basiscursus Pastoraat: Peter van de Kamp en Willem van der Horst nemen je mee in de theorie en de praktijk van het pastorale gesprek. Ze leren je meer over communicatieve vaardigheden als open vragen stellen, samenvatten en gevoelsreflectie, over het bieden van erkenning en veiligheid en over de plaats van bijbellezen en gebed in een pastoraal gesprek. En ook in deze videoles weer live uitgebeelde pastorale gesprekken.

Verwerkingsvragen

  • Kijk eens terug op een pastoraal gesprek dat je zelf hebt gevoerd en beoordeel waar je je kunt verbeteren op het gebied van gesprekstechnische vaardigheden.
  • Waar zitten voor jou eventuele moeiten als het gaat om erkenning van gevoelens en gedachten van je pastoranten?
  • Kun je op basis van eigen (pastorale) vragen begrijpen hoe die vragen zijn beïnvloed door je eigen levensgeschiedenis?

Ter verdieping

  • Jaap Dijkstra, Gespreksvoering bij geestelijke verzorging, Soest, 2007.
  • Peter van de Kamp, Verhalen om te leven. Levensverhalen in het pastoraat, Utrecht, 2013.
  • Willem van der Horst, Handboek voor pastors, Amsterdam, 2015.
  • Willem van der Horst, Met beide benen op de grond. God ontdekken in je levensverhaal, Amsterdam, 2014.
  • Interview op CIP.nl met Willem van der Horst.

Basiscursus Pastoraat

God ter sprake brengen, dat gebeurt niet alleen in pastorale gesprekken die worden geleid door professionals of ouderlingen, maar ook in gesprekken tussen gelovigen onderling. Pastoraat: eigenlijk heeft elke christen er in de praktijk mee te maken. De Basiscursus Pastoraat is dan ook bedoeld voor iedereen met interesse voor pastoraat en van toegevoegde waarde voor zowel ervaren pastores als ‘gewone gemeenteleden’. In drie videolessen komen de kern van pastoraat, de verschillende vormen van pastoraat en de benodigde vaardigheden voor pastoraat voorbij. De vierde en laatste videoles in de cursus is volledig gewijd aan het narratief-hermeneutisch pastoraat.

Heb je de basiscursus afgerond? Volg dan ook de tweedaagse training in narratief pastoraat: De pastor als tolk en gids.

 

Terug naar: Basiscursus Pastoraat

Beoordelingen

Wat knap dat je door goed te luisteren en te herhalen/samenvatten de ander zelf een antwoord onder woorden kunt laten brengen!

Het was een prachtig gesprek. Respectvol en inlevend.
Voor mij ook goed om te realiseren dat bij het weggaan zeggen dat je voor de ander zult bidden, ook verkeerd kan vallen. Fijn te weten dat het niet allemaal hoeft, dat je het mag laten afhangen van de situatie.

Anonieme beoordeling

Mooie les

Een mooi Casusgesprek waarbij het wel raakte voor mijn gevoel aan de zg tussenvorm; een therapeutisch gesprek. Bijbel lezen en bidden ‘aanvoelen’ en geen protocol werk in een gesprek waarbij je toch al met drie bent, de pastorant, jij en God. Gaaf hoor deze inkijk in pastoraat.

Anonieme beoordeling