Het sterven van een christen in het Nieuwe Testament

In dit college behandelt dr. Van Spanje 2 Korintiërs 4:16-5:10 aan de hand van negen stellingen. Hij betoogt en legt uit dat een rouwkaart eigenlijk een verhuisbericht is.

Van Spanje besteedt veel aandacht aan de Paulus’ metaforen met betrekking tot de dood en het sterven en het mysterie van ons levenseinde. Hij benadrukt Paulus’ stelligheid in verband met het sterven en het leven daarna: “wij weten”.

Sterven in Bijbels licht
De cursus Sterven in Bijbels licht – bestaande uit zeven videolessen – is opgenomen tijdens de gelijknamige TUA-themadag op 7 november 2015. Een ernstig en actueel onderwerp dat daarnaast ook veelbelovende perspectieven opent. Deze cursus wil de bezinning op aspecten rondom het sterven stimuleren. De teksten van de colleges zijn gepubliceerd in de reeks Apeldoornse Studies.

Terug naar: Sterven in Bijbels licht