Het nieuwe van het Nieuwe Testament

We hebben gezien wat het oude en gewone van het Nieuwe Testament is. Maar wat is er dan zo nieuw? Daarover gaat deze laatste video. We bestuderen daarvoor een theologische discussie tussen Jezus en de Schriftgeleerden over de uitleg van Psalm 110.

Jij en de Bijbel

Deze cursus bestaat uit drie modules:

  1. Het ontstaan van de Bijbel (Roelof Alkema)
  2. Inleiding op het Oude Testament (Koert van Bekkum)
  3. De relatie tussen het Oude en Nieuwe Testament (Pieter de Boer)

Hoe gebruikt het Nieuwe Testament het Oude Testament?

In deze derde module drie video’s:

  1. Het oude van het Nieuwe Testament
  2. Het gewone van het Nieuwe Testament
  3. Het nieuwe van het Nieuwe Testament

Verwerkingsvraag

Bekijk je de video met je huiskring of catechisatiegroep? Bespreek dan de volgende vraag:

  • Hoe verhoudt Markus 12: 29 zich tot Psalm 110: 1? (Markus 12: 36 in Jezus’ onderwijs.)
Terug naar: Jij en de Bijbel > De relatie tussen het Oude en Nieuwe Testament

Beoordelingen

De les geeft geen inzichtgevend antwoord op de gestelde vraag.

Dat Jezus teksten uit het OT op Zichzelf en zijn tijd betrekt is algemeen bekend. Met veel woorden wordt voor mijn gevoel een open deur ingetrapt.
De vraag in de titel van deze les wekt de indruk dat het bijvoorbeeld zal gaan over ‘niet meer onder de wet maar onder de genade zijn’ of iets dergelijks. Of: is er werkelijk een ander ‘nivo’ van leven, zoals Jezus in de Bergrede lijkt aan te geven? Aan onderwijs dáárover is behoefte, lijkt me.

Ton de Ruiter