Het oude van het Nieuwe Testament

Kan het Nieuwe Testament zonder het Oude? Deze videoles laat zien hoe het Oude Testament het Nieuwe heeft beïnvloedt. De Boer schuwt daarbij moeilijke Bijbelteksten niet. Een video voor wie houdt van een stevige kluif.

Jij en de Bijbel

Deze cursus bestaat uit drie modules:

 1. Het ontstaan van de Bijbel (Roelof Alkema)
 2. Inleiding op het Oude Testament (Koert van Bekkum)
 3. De relatie tussen het Oude en Nieuwe Testament (Pieter de Boer)

Hoe gebruikt het Nieuwe Testament het Oude Testament?

In deze derde module drie video’s:

 1. Het oude van het Nieuwe Testament
 2. Het gewone van het Nieuwe Testament
 3. Het nieuwe van het Nieuwe Testament

Verwerkingsopdrachten

Bekijk je de video met je huiskring of catechisatiegroep? Bespreek dan de volgende stellingen:

 • “Het Nieuwe Testament is een verklarend woordenlijstje achter het Oude Testament.” (A. van Ruler)
 • “Wie het Nieuwe Testament wil verstaan, moet in het Oude Testament thuis zijn.”
  • Ben je het hiermee eens, maak deze stelling concreet en actueel.
  • Ben je het met deze stelling niet eens, beargumenteer dan je mening.
 • De Nederlandse theoloog Miskotte sprak vaak over het “tegoed van het Oude Testament”. Wat zou hij hiermee bedoelen?
Terug naar: Jij en de Bijbel > De relatie tussen het Oude en Nieuwe Testament

Beoordelingen

Erg basaal en theoretisch.

Je krijgt wel weetjes te horen, maar niet echt inzicht in de relatie OT-NT,; bijvoorbeeld in de zin van dat zowel in OT als NT de mensen door geloof moesten leven. Of dat het om dezelfde godsdienst en hetzelfde geloof gaat – wel verdiept, maar in feite staan we toch naast de gelovigen van het OT?

Ton de Ruiter