Hoe spiritueel was Calvijn?

Calvijn staat bekend om zijn strenge levenshouding. Dan verwacht je niet dat deze man veel aandacht had voor spiritualiteit. Voor hedendaagse calvinisten is het goed om naar deze bekende theoloog uit het verleden te kijken om te zien of ons vooroordeel van hem klopt. In dit college  zullen we ons  verbazen over de spiritualiteit van de vader van het calvinisme.

In deze tijd met een relativering van het objectieve en een nieuwe zoektocht naar spiritualiteit is het van belang om bekend te zijn met de bronnen van de christelijke spiritualiteit.

Ter verdieping

  • A. de Reuver, Verborgen omgang. Sporen van spiritualiteit in Middeleeuwen en Nadere Reformatie, Zoetermeer 2002.
  • W. van ’t Spijker e.a., Spiritualiteit, Kampen 1993.
  • W. van Vlastuin, Naar het hart van Jeruzalem. Over de betekenis van de geestelijke gemeenschap met Christus voor de prediking, Houten: Den Hertog 2012.

Presentatie

Terug naar: Geloven met hart en ziel