Hoop doet leven. De brieven van Petrus en Judas

In onze samenleving krijgt de kerk steeds meer een minderheidspositie. Hoe ga je daar als christen mee om? De brieven van Petrus en Judas helpen deze vraag te beantwoorden, omdat ze gericht zijn op een vergelijkbare situatie.

In deze brieven wordt de apostolische erfenis vastgelegd voor latere generaties. Zij dagen de christenheid van alle eeuwen uit, Jezus Christus trouw te blijven en een transparante levensstijl te vertonen, ook in tijden van conflict of crisis. Zo vormen deze drie brieven samen een hoopgevend trio. En hoop doet leven!

Ter verdieping

  • G. van den Brink, De brieven van Petrus en Judas, Kampen, 2005.
  • Jan Fokkelman en Wim Weren (red.), De Bijbel literair. Opbouw en gedachtegang van de bijbelse geschriften en hun onderlinge relaties, Zoetermeer, 2003, pp. 709-725 en 739-743.
  • P.H.R. van Houwelingen, 1 Petrus. Rondzendbrief uit Babylon, Kampen, vijfde druk 2013.
  • P.H.R. van Houwelingen, 2 Petrus en Judas. Testament in tweevoud, Kampen, vierde, herziene druk 2011.

Presentatie

Terug naar: 66 boeken, 1 Bijbel > 1 en 2 Petrus; Judas