Hosea, profeet met een bijzondere opdracht (1)

Hosea kreeg van God een voor ons vreemde opdracht: Trouw met een vrouw van lichte zeden! Vervolgens spreekt Hosea scherpe woorden als hij Gods oordeel aankondigt over de ontrouw van Israël.

Zijn woorden zijn echter niet alleen scherp. Naast het uitgesproken oordeel, spreekt hij op ontroerende wijze over Gods liefde voor mensen.

Voor ons, mensen anno 2016, zijn deze tegenstrijdige beelden van God soms moeilijk te begrijpen. Hoe kunnen ze naast elkaar bestaan en hoe verhouden ze zich tot het Godsbeeld dat het Nieuwe Testament vaak bij ons oproept?

Leerdoelen

Ter verdieping

  • Dillard, R.B.; Longman, T. (2000).  Inleiding op het Oude Testament, Heerenveen; het hoofdstuk over Hosea.
  • Vriezen, Th.C.; Woude, A.S. van der (2000). Oudisraëlitische en vroegjoodse literatuur, tiende druk, Kampen, p. 283-289.
  • H.J. Messelink (2005). Hosea: een vreemde liefde, Barneveld.
Terug naar: 66 boeken, 1 Bijbel > Hosea