Huis van vrede

Kerk op het marktplein

Een kerk werkt het beste als er een gezonde mix is van mensen uit verschillende culturen en van verschillende achtergronden. We moeten onze diensten en ontmoetingen minder zien als een schoollokaal en meer als een stalletje op de markt. Hoe hebben we als kerk voldoende ruimte voor anders denkenden? Vanuit zijn ervaring als kerkplanter in Utrecht (Huis van Vrede) en London (verschillende kerken) helpt Henk Bouma ons om te bedenken hoe onze eigen groep meer divers kan zijn.

Spreker

Henk Bouma, Huis van Vrede, Utrecht

Webinar terugkijken

Terug naar: Lente in de kerk