‘Ik zal de HEER niet zien …’ Hizkia’s angst om te sterven

In dit college belicht prof. dr. J. Dekker het oudtestamentisch denken over dood en sterven.  Hij doet dit aan de hand van de twee gebeden van Hizkia.

Dekker laat zien dat het oudtestamentische denken heel anders was dan ons huidig denken over deze thematiek, maar dat dit niet betekent dat het ons niets te zeggen zou hebben. Integendeel.

Sterven in Bijbels licht
De cursus Sterven in Bijbels licht – bestaande uit zeven videolessen – is opgenomen tijdens de gelijknamige TUA-themadag op 7 november 2015. Een ernstig en actueel onderwerp dat daarnaast ook veelbelovende perspectieven opent. Deze cursus wil de bezinning op aspecten rondom het sterven stimuleren. De teksten van de colleges zijn gepubliceerd in de reeks Apeldoornse Studies.

Terug naar: Sterven in Bijbels licht