In gesprek met God (11)

In deze videoles vertelt Almatine Leene je meer over in gesprek zijn met God. Wat is bidden? Welke vormen van gebed zijn er? En … hoe zit het met gebedsverhoring?

Dogmatiek voor iedereen

Wat geloven wij als christenen? Dáárover gaat deze cursus Dogmatiek voor iedereen. De twaalf lessen zijn gebaseerd op het gelijknamige boek van Almatine Leene en Wim Markus. Belangrijke thema’s van het christelijk geloof komen op een toegankelijke wijze aan bod.

Verwerkingsvragen

  1. M. van Campen heeft gezegd: ‘Het gebed functioneert niet alleen als laatste hulp bij ongelukken, maar als ademhaling van het geloof.’ Wat vind je van die uitspraak? Hoe functioneert gebed vaak in de praktijk?
  2. Welke vorm van bidden uit het boek/college was nieuw voor je en ga je binnenkort een keer proberen?
  3. Heb je al weleens gebedsverhoring meegemaakt? En ook een onverhoord gebed? Hoe vind je dat?

Verdieping

  • Almatine Leene en Wim Markus, Dogmatiek voor iedereen, 2016.
  • biddeniseenweg.nl – een mooie site van de schrijver van het boek hieronder.
  • Jan Minderhoud (red.), Handboek voor gebed. Bezinning en handreiking voor de praktijk, 2015.
Terug naar: Dogmatiek voor iedereen