Ingelijfd in Christus – over de doop

De doop is een teken van christelijke eenheid: de doop betekent dat je bij Jezus Christus hoort. Toch is er ook veel controverse geweest rondom de doop. Neem bijvoorbeeld de kwestie of kinderen ook gedoopt moeten worden, of dat alleen volwassenen gedoopt mogen worden.

De wortels van de controverse liggen in de zestiende eeuw, toen een radicale stroming van de Reformatie de kinderdoop afwees. In dit college wordt de betekenis van de doop volgens enkele reformatoren verkend, getoetst aan de Bijbel en geconfronteerd met de huidige tijd. Wat betekent het vandaag de dag dat iemand gedoopt is?

Verwerkingsvragen

  • Welke betekenis had de doop vóór de Reformatie en welke betekenis gaven de reformatoren aan de doop?
  • Hoe luidde het standpunt van de wederdopers? Waarin verschilden zij radicaal met de reformatoren?
  • Welke betekenis heeft de doop voor jou?

Reformatie Nu

Vijfhonderd jaar geleden gebeurde het. Met zijn 95 stellingen ontketende Maarten Luther een revolutie die haar weerga niet kende. De Reformatie was een feit. Het protestantisme werd geboren als felle reactie op het rooms-katholicisme van de zestiende eeuw. En vandaag de dag…? Hoe heeft het eeuwenoude gedachtegoed zich door de tijd heen ontwikkeld? Hoe relevant is het nog in het hier en nu? De online videocursus, Reformatie Nu, neemt allerlei ideeën en praktijken die de Reformatie heeft voortgebracht onder de loep. Belangrijke personen, interessante weetjes, stevige kost, hete hangijzers, stof tot gesprek en praktische tips komen alle aan bod.

Terug naar: Reformatie Nu