Inleiding: Christus zien en God ontmoeten

Het bijzondere van de kerk is dat God ons daar ontvangt. Hij wil zich er laten ontmoeten. Als we binnenkomen groet Hij ons en als we weggaan zegent Hij ons. De kerk gloeit van Gods aanwezigheid. In de kerk is Christus ‘onder ons’ (Johannes 1). Vol genade en waarheid.

Luister eerst naar Opwekking 755: Laat ons Christus zien!

Jezus heeft beloofd dat Hij ook na Zijn vertrek naar de hemel bij zijn volgelingen zou blijven. Zijn kracht blijft zichtbaar en voelbaar in Woord en Geest. Hij toont zich in tekenen van brood en wijn. De kerk is het lichaam van Christus. De kracht van Christus leeft in de liefde van broers en zussen.

In de samenkomst van Zijn gemeente is Hij er ook. Via Christus laat God zich ontmoeten. Daarom zegt de Bijbel steeds: zorg dat je samenkomt, zorg dat je er bent. Je ontvangt hier toegang tot het hart van de Vader.

Kerkzijn begint met een levend besef van deze ‘eerste dingen’. De aanwezigheid van Christus draagt alles. Het wonder van onze omgang met God is het buitengewone van de eredienst. Verwonder je er over.

Wat vraagt het van gelovige mensen om dit ook werkelijk zo te kunnen zien en te ervaren? Hoe zorgen we ervoor niet afgeleid te worden door ergernissen over mensen, door sleur, hoe geven we vorm aan een sfeer van eerbied en ontzag voor de heilige God die zich laat ontmoeten om ons te bemoedigen op onze reis? Hoe richten we warme en opscherpende bijeenkomsten in met een focus op Christus als aanwezige Heer?

Wat is er nodig voor de praktijk van deze ontmoeting?

  1. Focus, aandacht, eerbied en ontzag. Het is goed je innerlijk voor te bereiden op de ontmoeting met God in de eredienst. Maak je klein voor God in het besef dat wij onheilige mensen in de ontmoeting met God alles mogen ontvangen om heilig te leven.
  2. Richt je in de eredienst op wat het Woord van God doet, op Christus en Zijn werk voor jou en op de Heilige Geest. Christus toont zich daarin heel direct aan de gemeente en ook aan jou. Voor hen die het Woord van God hebben te brengen en de liturgie verzorgen geldt hetzelfde.
  3. Word zo ontvankelijk als mogelijk. Je komt in de eredienst voor de ontmoeting met God en daarin ontvang je de verzekering van de vergeving van je zonden, je wordt een vrij mens, je ontvangt een nieuw leven en zicht op je dienst. Vermijd de rol van kritische toeschouwer.
  4. Vier dit alles, vier de genade, vier het voorproefje van de thuiskomst als het bruiloftsfeest aanbreekt. Doe dat samen op een manier waar iedereen zich betrokken bij voelt. Vier ingetogen, omdat het nog niet de bruiloft zelf is. Vier eerbiedig en met vreugde, met hoofd, hart en handen.
  5. Oefening: spreek voor een kerkdienst een gebed van verlangen uit naar de ontmoeting met God. Benoem met elkaar na afloop concrete momenten waarin Jezus Christus zichtbaar en hoorbaar naar je toekwam en dank Hem daarvoor.
  6. Bijbeltekst ter overdenking: psalm 65. In deze psalm nader je samen tot God, je ontdekt wie Hij is en hoort Zijn antwoord.
Terug naar: Geloven doe je samen > Praktijkveld 1: Christus zien en God ontmoeten

Beoordelingen

Een mooie les over God ontmoeten

Een erg mooi lied, zet je aan tot nadenken maar ook tot vreugde, je krijgt er zin in om zo te mogen geloven.
Tegelijk een utopie, binnen de kerk draait het veel om de liturgie, of om wat we gewend zijn terwijl deze les gaat over het hart. Dat is voor iedereen verschillend.

Anonieme beoordeling