Inleiding: dogmatiek en geloof (1)

In deze videoles een inleiding van Almatine Leene: Wat is Dogmatiek? Wat kun je ermee? Wat betekent geloven? Én … Wat is twijfel?

Dogmatiek voor iedereen

Wat geloven wij als christenen? Dáárover gaat deze cursus Dogmatiek voor iedereen. De twaalf lessen zijn gebaseerd op het gelijknamige boek van Almatine Leene en Wim Markus. Belangrijke thema’s van het christelijk geloof komen op een toegankelijke wijze aan bod.

Verwerkingsvragen

  • Welk gevoel komt er bij jou naar boven als je het woord “dogmatiek” hoort?
  • Cees van de Kooi zegt: ‘Dogmatiek is niet anders dan een poging een beetje fatsoenlijk te praten over de verhouding God, mens en wereld.’ Wat vind je van die uitspraak?
  • Ken jij twijfel? Wat voor een soort twijfel is dat en hoe ga je daarmee om?

Verdieping

  • Almatine Leene en Wim Markus, Dogmatiek voor iedereen, 2016.
  • Patrick Nullens en Raymond Volgers, Tussen twee werelden, een kennismaking met christelijke theologie, 2010.
  • Gijsbert van den Brink en Cees van der Kooi, Christelijke dogmatiek, 2011.
Terug naar: Dogmatiek voor iedereen